Pola oznaczone * są wymagane.
Uczelnia*:
Studia*:
Wydział*:
Kierunek*:
Numer indeksu lub legitymacji*:
Typ dokumentu*: Dowód osobisty Paszport
Numer dokumentu*:
  Studenci obcokrajowcy wpisują datę urodzenia (rok,miesiąc,dzień) i dodatkowo 3 zera, np. 19830715000
Numer PESEL*:
Nazwisko*:
Imię*:
  Adres stały
Ulica, nr domu, nr mieszkania*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Telefon stacjonarny:
Telefon służbowy lub komórkowy:
Adres e-mail'owy*:
  Adres tymczasowy
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon stacjonarny:
Telefon służbowy lub komórkowy:
  W przypadku podania adresu e-mailowego wybór adresu do korespondencji nie jest wymagany
Gdzie wysyłać korespondencję?: Adres stały Adres tymczasowy
  Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zobowiązuję się do śledzenia zmian w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Akceptacja Regulaminu*: Akceptuję Nie akceptuję
  Oświadczam, że nie posiadam wcześniej aktywowanego i nierozliczonego konta bibliotecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu i w Bibliotekach Specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Akceptacja Oświadczenia*: Akceptuję Nie akceptuję
  Zapoznałem się i akceptuję Przepisy porządkowe obowiązujące w budynku BUWr. przy ul. F. Joliot-Curie 12.
Akceptacja Przepisów porządkowych*: Akceptuję Nie akceptuję
 

W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław,

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej,

  • Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego,

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub wycofania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z Biblioteki.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce RODO na naszej stronie internetowej.